Chè thái nguyên

Che thai nguyen

Thưởng thức chè không phải ai cũng biết đúng cách. Từ các vật dụng như ấm chè pha chè, nước pha chè, thời gian ngâm chè. Đến chè lấy hương trong khoảng thời gian như thế nào.

Củi để đốt xao chè, thời gian hái chè tốt trong ngày. Thời điểm thu hoạch chè trong năm v.v và v.v… tất cả những thứ đó làm nên giá trị văn hóa chè, không gian văn hóa chè mà không phải chỉ ở Thái nguyên mới có nhưng ở thái nguyên vào lễ hội chè mọi chuẩn mực đó mới được đem ra giới thiệu đầy đủ và chi tiết nhất.

Welcome Festival Chè Thái Nguyên Lần 3.