Chè thái nguyên

Che thai nguyen

Danh sách đại lý

Bà Khanh. Tại Thủy Nguyên Hải Phòng

Chú Vĩnh Tại Hàm Rồng Thanh Hóa

Chú Bảo, Yên Mô Ninh Bình

Chú  Long, Quy Nhơn Bình ĐỊnh

Chị Hà An Lão Hải Phòng

Chị Minh tại quế phong Nghệ An

Anh Tú tại Thành Phố Nam Định

Anh Minh, tại Tp Hưng Yên

Anh Tú tại Cẩm Giàng Hải Dương

Anh Dũng tại Phố Thắng hiệp Hòa Bắc Giang

Anh Long Tp Ninh Bình

Anh Vĩnh Phú Xuyên, Hà Nội

Anh Chung, Tam Dương, Tam Đảo Vĩnh Phúc