Chè thái nguyên

Che thai nguyen

Hiện nay gia đình chúng tôi cần và mong muốn tìm được 1 vài đại lý ở các tỉnh Phía Nam để đưa thương hiệu chè Tân Nguyên, Chè gốc tân Cương Thái nguyên tới với mọi người tiêu dùng.

Vị Trí địa lý cần tuyển từ Thành phố Đà Nẵng trở vào.

Yêu cầu. có cơ sở kinh doanh hoặc mặt bằng kinh doanh.

Số vốn lấy chè lần đầu chỉ cần từ 2 triệu đồng. ‘Tương đương khoảng 10Kg chè.

Quyền lợi. Sẽ hỗ trợ về bao bì, phương pháp bán và tiếp thị sản phẩm tại khu vực kinh doanh.

Độc quyền thương hiệu chè tại mỗi huyện hoặc mỗi tỉnh tùy theo năng lực và giá trị hàng hóa bán hàng tháng.

Đưa tên đại lý lên website chính thức của chè Tân Nguyên để tăng thêm uy tín.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp điện thoại.